Kontakt

Kontaktirajte nas


Radno vrijeme Centra

  • 10:00 - 20:00h
  • 10:00 - 13:00h

Kako do nas?

Pješke, biciklom, tramvajem ili automobilom!
Klubko se nalazi u Bisačkoj 14. U toj maloj jednosmjernoj trešnjevačkoj ulici je naš parking kojem možeš pristupiti iz Krapinske ili Trakošćanske. Glavni ulaz u Klubko je s druge strane zgrade i gleda na Hotel Panorama. Odmah uz biciklističku stazu vidjet ćeš naš znak, naš parking za kolica, i ogradu uz koju možeš privezati bicikl. Tu je i javni parking. Tramvajem dođi do Trešnjevačkog placa (3, 9, 12) i zatim prošeći Trakošćanskom ravno do nas!
U slučaju zauzetosti, parking u drugoj gradskoj zoni je dostupan u svim okolnim ulicama, kao i parking Hotela Panorama koji se također nalazi ispred našeg glavnog ulaza .

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Centra za roditelje Klubko

1.1. NAČINI PLAĆANJA

Jednokratne ulaznice, sve usluge i proizvode iz ponude moguće je platiti isključivo gotovinom na blagajni Centra.
Mjesečne programe, najavljena događanja ili dogovorene proslave moguće je platiti uplatnicom na račun ili gotovinom na blagajni Centra.
Mjesečni programi plaćaju se do 01. u mjesecu za program koji se odvija u mjesecu koji započinje.
Najavljena događanja s ograničenim brojem sudionika plaćaju se do dana prije samog događaja po povlaštenoj cijeni i time rezerviraju mjesto.
Uplata se vrši uplatnicom na račun ili gotovinom na blagajni Centra.
Na dan održavanja događaja ili programa moguće je kupiti ulaznicu po punoj cijeni isključivo na blagajni Centra gdje se plaćanje vrši gotovinom.
Dogovorene proslave u organizaciji Klubka plaćaju se avansno prilikom rezervacije termina u iznosu od 50%, te do dana prije održavanja proslave preostalih 50% iznosa.
Jednokratne dolaske na programe moguće je platiti isključivo gotovinom na blagajni Centra.
Kartice ne primamo.

1.2. UVJETI OTKAZIVANJA

Otkazivanje proslave dogovorene u Klubku moguće je najkasnije 7 dana prije datuma održavanja proslave uz povrat uplaćenog predujma. Nakon tog roka povrat predujma više nije moguć. Korisnik pristaje na Opće uvjete poslovanja izvršenjem uplate predujma.
U slučaju ne dolaska na pojedinačno događanje a u slučaju ranije kupovine ulaznice po povlaštenoj cijeni, povrat novca nije moguć.
U slučaju manjeg broja dolazaka na redovne mjesečne programe od broja uplaćenih / planiranih dolazaka, povrat novca nije moguć.

1.2.1. UVJETI POVRATA PREDUJMA

Predujam vraćamo za otkazivanje proslave u slučaju nenadane situacije ili bolesti i to najkasnije 7 dana prije održavanja proslave. Nakon toga povrat predujma nije moguć.

1.3. ODGOVORNOSTI CENTRA ZA RODITELJE KLUBKO

1.3.1. ISPORUKA I KVALITETA USLUGE

Klubko je dužan isporučiti dogovorenu uslugu na zakazani dan, u protivnom je dužan izvršiti povrat uplaćenog novca korisniku. Klubko organizira i isporučuje programe i proslave u skladu s konceptom i standardima kvalitete Centra za roditelje Klubko, te u skladu s organizacijskim mogućnostima prostora i poštujući Klubkov kućni red.

1.3.2. STAVOVI I MIŠLJENJA

Klubko nije odgovoran za sadržaje iznijete na pojedinim programima i događanjima a koji odražavaju stavove i vrijednosti pojedinaca.
Klubko njeguje kulturu tolerancije i različitosti, u skladu s kojom bira programe, no ne može utjecati na sve stavove, mišljenja i vrijednosti pojedinih suradnika, kao niti na stavove, vrijednosti i osjećaje korisnika sudionika pojedinih programa ili događanja.
Stavovi i mišljenja naših suradnika, voditelja i gostujućih predavača su njihovi osobni stavovi i mišljenja i ne moraju nužno izražavati stavove i mišljenja Klubka.

1.4. ODGOVORNOSTI KORISNIKA

1.4.1. PRISTANAK NA OPĆE UVJETE POSLOVANJA CENTRA ZA RODITELJE KLUBKO

Plaćanjem ulaznice u Klubkoteku korisnik pristaje na Opće uvjete poslovanja Centra za roditelje Klubko.
Uplatom i upisivanjem redovnih ili povremenih programa i događanja korisnik pristaje na Opće uvjete poslovanja Centra za roditelje Klubko.
Uplatom predujma za proslavu korisnik pristaje na Opće uvjete poslovanja Centra za korisnike Klubko.
Korisnici se pristankom na Opće uvjete poslovanja obvezuju poštovati Klubkov kućni red, uvjete plaćanja, uvjete otkazivanja i sve druge odredbe koje se na njih odnose.

1.4.2. ODGOVORNOST ZA DJECU I MALOLJETNE OSOBE

Djeca su isključiva odgovornost roditelja tj. zakonskog skrbnika i ne smiju ostati bez njihovog nadzora niti u družionici niti na programima.
Djeca starija od 4 godine smiju samostalno sudjelovati na programima za djecu jedino ako je to volja i odluka roditelja ili zakonskog skrbnika.
Ukoliko osoba koja je dovela dijete nije roditelj ili zakonski skrbnik dužna je imati dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika za sudjelovanje djeteta na programu ili boravak u družionici.
Klubko nije dužan provjeravati istinitost navoda punoljetne osobe u pratnji djeteta i ne preuzima odgovornost za njene postupke.
Odrasla osoba u čijoj je dijete pratnji dužna je osigurati svoj i djetetov boravak u družioni i/ili na programu u skladu s Klubkovim kućnim redom.

1.4.3. ZDRAVLJE I SIGURNOST KORISNIKA

Odrasle osobe korisnici Klubka odgovorni su za vlastito zdravlje i sigurnost, kao i za zdravlje i sigurnost djece s kojom su došli.
Klubko nije odgovoran za eventualne ozljede izazvane neprimjerenim korištenjem sprava i/ili igračaka ili korištenjem istih bez nadzora odgovorne odrasle osobe.
Klubko nije odgovoran za eventualno širenje zarazne bolesti među korisnicima.
Klubko ima pravo zamoliti osobu za koju primijeti da je bolesna da napusti Centar do izlječenja kako bi zaštitio zdravlje ostalih prisutnih korisnika. No Klubko nije odgovoran ako to propusti učiniti.
Korisnik je dužan obavijestiti osoblje Klubka i suradnike na programima/ radionicama o eventualnim bolestima ili drugim kroničnim zdravstvenim stanjima djeteta ili odraslog polaznika.
Klubko nije odgovoran u slučaju neželjenog događaja vezanog uz zdravstveno stanje ili bolest korisnika.

1.5. KLUBKOV KUĆNI RED

1.5.1. boravak u družionici moguć je isključivo bez cipela ili sa zaštitnim navlakama preko cipela
1.5.2. u Klubku nije dozvoljeno pušenje
1.5.3. u Klubku se smije piti i jesti jedino piće/hrana kupljeni u Klubku (izuzetak je sva hrana za bebe)
1.5.4. bebe i djeca isključiva su odgovornost roditelja i ne smiju ostati sami bez nadzora odrasle osobe
1.5.5. strogo je zabranjeno trčanje, skakanje i penjanje po spravama i ogradici
1.5.6. korištenje svih sprava i igračaka je na vlastitu odgovornost
1.5.7. ambalažu i ostatke hrane/pića ne ostavljati na dohvat drugoj djeci, već prilikom odlaska predati na pultu
1.5.8. preporučeno korištenje plahtice ili tetra pelene za spuštanje bebe na naslonjač (možeš posuditi našu)
1.5.9. bebu ne ostavljati samu na podu niti na naslonjaču niti na kratko (radi wc-a i slično), ako je potrebno pozvati osoblje
1.5.10. molimo vas da posjet Klubkoteci odgodite u slučaju bolesti

Pristankom na Opće uvjete poslovanja Centra za roditelje Klubko korisnik pristaje i na pridržavanje Klubkovog kućnog reda, kako svoje tako i djece koja su mu u pratnji.

1.6. PRAVO CENTRA ZA RODITELJE KLUBKO

Klubko ima pravo odbiti uslužiti korisnika ili ga zamoliti da napusti prostor ukoliko isti remeti tijek događanja ili programa, nepristojan je ili neugodan za druge korisnike u družionici ili bilo kojem prostoru Centra.

1.7. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA I POHVALA

Svoj prigovor ilI pohvalu korisnici mogu poslati pismenim putem na adresu:
Centar za roditelje Klubko , Bisačka 14, 10 000 Zagreb
Odgovor je moguć jedino ako korisnik navede svoje osobne podatke: ime i prezime, adresa stanovanja

1.8. OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1.8.1. VODITELJ OBRADE I ZAKONSKA REGULATIVA

Društvo Ligota Lab d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu Društvo), te je kao takav obveznik primjene UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka).

1.8.2. OSOBNI PODACI

Osobni podaci u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

1.8.3. ISPITANIK

U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik je svaki pojedinac (fizička osoba) od koje Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke.

1.8.4. NAČELA OBRADE

Svoju politiku zaštite osobnih podatka Društvo temelji na načelima zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, točnosti osobnih podataka, ograničenje pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti, te pouzdanosti.

1.8.5. OSNOVE (PRAVNI TEMELJ) ZA OBRADU

Osobni podaci obrađuju se na temelju privole ispitanika, legitimnih interesa Društva, izvršenja ugovora te drugog zakonskog razloga.
Ukoliko se osobni podaci obrađuju temeljem jasne i izričito dane privole ispitanika, jednom dana privola u svakom se trenutku može povući bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prednje podrazumijeva i pravo odjave od zaprimanja newsletter u bilo kojem trenutku.

1.8.6. SVRHA OBRADE

Društvo obrađuje osobne podatke u svrhu:
• evidencije radnika i obračuna plaće;
• odabira kandidata za posao temeljem određenog natječaja, prijave, molbe za posao;
• ispunjavanja zakonskih obveza Društva;
• marketinške svrhe (primjerice dostavu obavijesti o komercijalnim akcijama, novim proizvodima, newsletter-a, edukacijama itd.);
• poboljšanja usluge;
• istraživanja tržišta;

1.8.7. PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo informiranja, pravo od voditelja obrade zatražiti pristup svim svojim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo protivljenja profiliranju, kao i pravo prigovora na obradu te prigovora nadzornom tijelu. Svoja prava ispitanik može ostvariti podnošenjem zahtjeva na e-mail: info@klubko.hr.

1.8.8. AŽURNOST I TOČNOST OSOBNIH PODATAKA

Ispitanik odgovara za ažurnost osobnih podataka, točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci o kojima je ispitanik zadnje obavijestio Društvo. U slučaju promjene navedenih podataka ispitanik je dužan bez odgode obavijestiti Društvo o novim podacima, pisanim putem.

1.8.9. ČUVANJE PODATAKA

Društvo sve prikupljene podatke čuva na siguran način, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite. Osobni podaci koje Društvo prikuplja dostupni su samo radnicima Društva kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje zakonskih obveza Društva.
Društvo prikuplja samo one osobne podatke koji su mu osobno dostavljeni od strane ispitanika i/ili one podatke koji su nužni za ispunjenje obveza.

1.8.10. POVREDA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka je ugrožena ako je došlo do gubitka podataka, krađe podataka, ako su podaci došli na uvid i/ili korištenje nekome tko nema ovlasti ili prava na to i slični slučajevi povrede osobnih podataka.
Povreda osobnih podataka (incident) uključuje i svaku situaciju u kojoj nije došlo do neželjenog događaja, ali je postojala velika opasnost (vjerojatnost) da do njega dođe jer Društvo i//ili izvršitelji obrade i/ili primatelji obrade nisu poštivali pravila i procedure Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona, te pravila internih akata Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

1.8.11. PROCEDURA U SLUČAJU POVREDE

Društvo vodi Evidenciju povreda osobnih podataka (incidenata) te u istoj evidentira dojave odnosno prigovore ispitanika.
Evidencija povreda osobnih podataka (incidenata) omogućava evidentiranje nastalih povreda osobnih podataka, evidentiranje aktivnosti povezanih s povredom osobnih podataka (incidenata) i praćenje statusa.
U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
U slučaju povrede osobnih podataka Društvo bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.

1.8.12. POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koji se prikupljaju voditelj obrade pohranjivat će za vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe obrade te daljnjih 5 godina od prestanka svrhe nakon čega će isti biti pobrisani, ukoliko ne postoji drukčija zakonska obveza za Društvo.

Centar za roditelje Klubko
Ligota Lab d.o.o.
Bisačka 14, Zagreb

Kontakt za poslovne partnere, suradnike, oglašivače

Centar za roditelje Klubko
Ligota Lab d.o.o.
Bisačka 14, Zagreb
Radno vrijeme ureda: radnim danom (osim subotom) 8-16h
Prodaja & marketing: ivana@klubko.hr
Programski razvoj & suradnja: barbara@klubko.hr

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook

Zapratite nas na Facebooku

Instagram

Zapratite nas na Instagramu
+385 97 7099 706
Centar za roditelje Klubko
Bisačka 14, Zagreb
info@klubko.hr
Buy now