Kontaktirajte nas

Donacija udruzi


Želiš svojom donacijom podržati naš rad?
Uplatu možeš izvršiti na iban udruge:

IBAN HR0324020061101023209 (Erste & Steiermärkische Bank d.d.)
Ema Prostor emancipacije
Petrovogorska 8
10000 Zagreb
oib 20301760309
SVRHA UPLATE: donacija udruzi

Hvala! Ne zaboravi nam poslati svoju e-mail adresu na info@klubko.hr kako bismo ti izdale Potvrdu o primitku donacije.

Newsletter Centra za roditelje Klubko


Prati događanja i novosti iz Klubka, ne propusti edukaciju koja te zanima, čitaj naš blog i saznaj sve o besplatnim aktivnostima Klupka podrške. Novosti stižu 1x mjesečno i sadrže najave događanja za nadolazeći mjesec. Prijavi se na sljedećoj poveznici:

Pokloni Klubkov poklon bon


Tražiš poklon za roditelje?
Pokloni im podršku, znanje i druženje u Centru za roditelje Klubko.
Naruči svoj bon na info@klubko.hr i tvoj poklon stiže već idući dan - na tvoju ili e-mail adresu osobe koju daruješ.
Sam/a odabireš vrijednost bona.
Provjeri našu ponudu i cijene:

Učlani se


Podrži naš rad uplatom godišnje članarine u iznosu od 100kn i ostvari pogodnosti:
- 10% popusta na radionice koje održava Centar za roditelje Klubko
- 10% popusta na poklon bon Centra za roditelje Klubko
- besplatno sudjelovanje na jednom predavanju po izboru na Klubkovoj godišnjoj konferenciji za roditelje i stručnjake u ožujku
- sudjelovanje u kreiranju podrške i sadržaja putem godišnje evaluacije i prijedloga novih aktivnosti
- svi članovi primaju Klubkov newsletter, s kojeg se mogu odjaviti kada to žele
Želiš nam se pridružiti? Javi se na info@klubko.hr ili ispuni prijavnicu

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Centra za roditelje Klubko

1.OPĆENITO

Centar za roditelje Klubko (u daljnjem tekstu: Klubko) vodi udruga EMA Prostor emancipacije, OIB: 20301760309, registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske.
Klubko svojim Korisnicima pruža prostor za sastajanje i druženje, sudjelovanje na mjesečnim programima Klubka i jednokratnim događanjima organiziranim od strane Klubka te razne druge aktivnosti sukladno cjeniku objavljenom na službenoj internet stranici Klubka: http://www.klubko.hr.
Klubkova prostorija za sastajanje i druženje, u Općim uvjetima poslovanja, u cjeniku Klubka i komunikaciji Klubka prema svojim Korisnicima naziva se Klubkova družiona ili Klubkoteka (u daljnjem tekstu: Klubkoteka).
Korisnik je svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba koja koristi usluge Klubka nevezano da li su oni sami platili za te usluge. Korisnik odgovara i za djecu u svojoj pratnji tj. za osobe koje nisu punoljetne i/ili poslovno sposobne osobe.
Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između Klubka i Korisnika njegovih usluga (kao i osoba u njegovoj pratnji), te pravila korištenja usluga Klubka. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na službenoj internet stranici Klubka: http://www.klubko.hr .
Opći uvjeti poslovanja sadrže između ostalog i Kućni red Klubka i odredbe koje se tiču zaštite osobnih podataka.
Korištenjem usluga Klubka kao i uplatom jedne od usluge Klubka (što podrazumijeva između ostalog i plaćanje ulaznice u Klubkoteci, upisivanje programa ili događanja Klubka, uplata predujma itd.), Korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.
U slučaju spora glede ovih Općih uvjeta poslovanja ili cjenika Klubka, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

2. NAČINI PLAĆANJA

Ulaznice u Klubkoteku, programe i događanja moguće je platiti isključivo jednokratno uplatom na račun.
Mjesečni programi plaćaju se od prvog dana u mjesecu u kojem se
Korisnik upisuje na program te upis vrijedi do kraja mjeseca.
Najavljena događanja s ograničenim brojem sudionika plaćaju se do 3 dana prije samog događaja i time rezerviraju mjesto. Uplata se vrši uplatom na račun.
Na dan održavanja događaja ili programa moguće je izvršiti plaćanje ukoliko je ostalo slobodnih mjesta na programu.
3. UVJETI OTKAZIVANJA I POVRAT NOVACA

U slučaju nedolaska Korisnika na pojedinačno događanje povrat novaca nije moguć, osim iznimno ako je to Korisnik najavio najmanje 3 dana prije početka događanja.
U slučaju manjeg broja dolazaka na redovne mjesečne programe od broja uplaćenih / planiranih dolazaka, povrat novca nije moguć.
Povrat predujma moguć je samo ako Korisnik o istome obavijesti Klubko barem 7 dana prije.

4. ODGOVORNOSTI KLUBKA

4.1. ISPORUKA I KVALITETA USLUGE
Klubko je dužan isporučiti dogovorenu uslugu na zakazani dan, u protivnom je dužan izvršiti povrat uplaćenog novca Korisniku.
Klubko organizira i isporučuje programe u skladu s konceptom i standardima kvalitete Klubka, te u skladu s organizacijskim mogućnostima.
U slučaju prigovora ili nezadovoljstva Korisnika uslugom od strane Klubka moguće je podnijeti prigovor, no povrat novca nije moguć nakon što je usluga realizirana.

4.2. STAVOVI I MIŠLJENJA
Klubko nije odgovoran za sadržaje iznijete na pojedinim programima i događanjima a koji odražavaju stavove i vrijednosti pojedinaca.
Klubko njeguje kulturu tolerancije i različitosti, u skladu s kojom bira programe, no ne može utjecati na sve stavove, mišljenja i vrijednosti pojedinih suradnika, kao niti na stavove, vrijednosti i osjećaje Korisnika, sudionika pojedinih programa ili događanja.
Stavovi i mišljenja naših suradnika, voditelja i gostujućih predavača su njihovi osobni stavovi i mišljenja i ne moraju nužno izražavati stavove i mišljenja Klubka.

5. ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Djeca su isključiva odgovornost Korisnika u čijoj se pratnji nalaze u prostorijama Klubka (roditelja, zakonskog skrbnika itd.) i ne smiju ostati bez njihovog nadzora niti u boravku Klubkoteke niti na programima. Djeca starija od 4 godine smiju samostalno sudjelovati na programima za djecu jedino ako je to volja i odluka roditelja ili zakonskog skrbnika. Ukoliko
Korisnik u čijoj pratnji je dijete nije roditelj ili zakonski skrbnik djeteta dužan je imati dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika za sudjelovanje djeteta na programu ili boravku u Klubkoteci.
Klubko nije dužan provjeravati istinitost navoda Korisnika u čijoj pratnji je dijete i ne preuzima odgovornost za njegove postupke.
Korisnik u čijoj je pratnji dijete, dužan je osigurati poštivanje Kućnog reda Klubka za sebe i osobe u svojoj pratnji.


5.2. ZDRAVLJE I SIGURNOST KORISNIKA
Korisnici Klubka odgovorni su za vlastito zdravlje i sigurnost, kao i za zdravlje i sigurnost djece tj. ostalih osoba u njihovoj pratnji u svim prostorijama Klubka.
Svi Korisnici i djeca tj. ostale osobe u njihovoj pratnji prilikom sudjelovanja na programima, događanjima u Klubkoteci dužni su nositi protukliznu obuću ili protuklizne čarape. Klubko nije odgovoran za eventualne ozljede Korisnika ili osoba u njihovoj pratnji, izazvane neprimjerenim korištenjem sprava i/ili igračaka ili korištenjem istih bez nadzora Korisnika u čijoj su pratnji. Klubko nije odgovoran za eventualne ozljede nastale uslijed nenošenja protuklizne obuće ili protukliznih čarapa u svim prostorijama Klubka.
Klubko nije odgovoran za eventualno širenje zarazne bolesti među Korisnicima i/ili osobama u njihovoj pratnji.
Klubko ima pravo zamoliti osobu za koju primijeti da je bolesna da napusti Klubko do izlječenja kako bi zaštitio zdravlje ostalih prisutnih
Korisnika i osoba u njihovoj pratnji. No Klubko nije odgovoran ako to propusti učiniti.
Korisnik je dužan obavijestiti osoblje Klubka i suradnike na programima/ radionicama o eventualnim bolestima ili drugim kroničnim zdravstvenim stanjima djeteta ili odraslog Korisnika.
Klubko nije odgovoran u slučaju neželjenog događaja vezanog uz zdravstveno stanje ili bolest Korisnika.

6. KLUBKOV KUĆNI RED

6.1. Boravak u Klubkoteci moguć je isključivo bez cipela ili sa zaštitnim navlakama preko cipela.
6.2. U prostoru Klubka nije dozvoljeno pušenje.
6.3. U prostoru Klubka dozvoljeno je jesti i piti vlastitu hranu i bezalkoholna pića. Korisnik je dužan ponijeti ili zbrinuti vlastiti otpad te počistiti za sobom.
6.4. Bebe i djeca isključiva su odgovornost Korisnika u čijoj pratnji borave u Klubku i ne smiju ostati sami bez nadzora odrasle osobe. Prednja zabrana podrazumijeva i ostavljanje bebe ili dijeteta bez nadzora zbog kratke odsutnosti (poput odlaska na WC), te je u tom slučaju potrebno pozvati i obavijestiti predstavnika Klubka.
6.5. U prostoru Klubkoteke strogo je zabranjeno trčanje, skakanje i penjanje po spravama i ogradici.
6.6. Korištenje svih sprava i igračaka je na vlastitu odgovornost, tj na odgovornost Korisnika u čijoj pratnji se dijete nalazi u prostorijama Klubka.
6.7. Korisnik je dužan paziti da se ambalaža i ostatak hrane/pića ne čini dostupnim drugoj djeci te je dužan prilikom odlaska iznijeti svu hanu i ambalažu.
6.8. Korisnicima se preporuča korištenje plahtice ili tetra pelene za spuštanje beba na naslonjač (Klubko nudi mogućnost da se posude njihove plahtice ili tetra pelene).
6.9. Korisnik i osobe u njegovoj pratnji dužni su odgoditi posjet Klubku u slučaju bolesti.

7. PRAVO CENTRA ZA RODITELJE KLUBKO

Klubko ima pravo odbiti uslužiti Korisnika i/ili ga zamoliti da napusti prostor Klubka ukoliko on ili osoba u njegovoj pratnji remete tijek događanja ili programa, ponašaju se nepristojno, nepoštuju Kućni red ili ostale odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja Klubka.

8. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA I POHVALA

Svoj prigovor ili pohvalu Korisnici mogu poslati pismenim putem na adresu: EMA Prostor emancipacije (Centar za roditelje Klubko), Nodilova 18, 10 000 Zagreb.
Ukoliko na predmetnom prigovoru ili pohvali nisu navedeni osobni podaci pošiljatelja (ime i prezime, adresa stanovanja) utoliko Klubko na iste ne može odgovoriti.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1. VODITELJ OBRADE I ZAKONSKA REGULATIVA
Udruga EMA Prostor emancipacije je voditelj obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Udruga), te je kao takav obveznik primjene UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka).

9.2. OSOBNI PODACI
Osobni podaci u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

9.3. ISPITANIK
U smislu Opće uredbe o zaštiti podataka ispitanik je svaki pojedinac (fizička osoba) od koje Udruga prikuplja i obrađuje osobne podatke.

9.4. NAČELA OBRADE
Svoju politiku zaštite osobnih podatka Udruga temelji na načelima zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, ograničavanja svrhe i smanjenja količine podataka, točnosti osobnih podataka, ograničenje pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti, te pouzdanosti.

9.5. OSNOVE (PRAVNI TEMELJ) ZA OBRADU
Osobni podaci obrađuju se na temelju privole ispitanika, legitimnih interesa Udruge, izvršenja ugovora te drugog zakonskog razloga.
Ukoliko se osobni podaci obrađuju temeljem jasne i izričito dane privole ispitanika, jednom dana privola u svakom se trenutku može povući bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prednje podrazumijeva i pravo odjave od zaprimanja newsletter u bilo kojem trenutku.

9.6. SVRHA OBRADE
Udruga obrađuje osobne podatke u svrhu: • evidencije radnika i obračuna plaće; evidencije suradnika i partnera radi isplate honorara i drugih ugovornih obveza; • odabira kandidata za posao temeljem određenog natječaja, prijave, molbe za posao; vođenje evidencije volontera; • ispunjavanja zakonskih obveza Udruge; • marketinške svrhe (primjerice dostavu obavijesti o aktivnostima, novim programima, newsletter-u, edukacijama itd.); • poboljšanja usluge; • istraživanja tržišta.

9.7. PRAVA ISPITANIKA
Ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo informiranja, pravo od voditelja obrade zatražiti pristup svim svojim osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo protivljenja profiliranju, kao i pravo prigovora na obradu te prigovora nadzornom tijelu. Svoja prava ispitanik može ostvariti podnošenjem zahtjeva na e-mail: info@klubko.hr.

9.8. AŽURNOST I TOČNOST OSOBNIH PODATAKA
Ispitanik odgovara za ažurnost osobnih podataka, točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci o kojima je ispitanik zadnje obavijestio Udrugu. U slučaju promjene navedenih podataka ispitanik je dužan bez odgode obavijestiti Udrugu o novim podacima, pisanim putem.

9.9. ČUVANJE PODATAKA
Udruga sve prikupljene podatke čuva na siguran način, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite. Osobni podaci koje Udruga prikuplja dostupni su samo radnicima Udruge kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje zakonskih obveza Udruge.
Udruga prikuplja samo one osobne podatke koji su mu osobno dostavljeni od strane ispitanika i/ili one podatke koji su nužni za ispunjenje obveza.

9.10. POVREDA OSOBNIH PODATAKA
Zaštita osobnih podataka je ugrožena ako je došlo do gubitka podataka, krađe podataka, ako su podaci došli na uvid i/ili korištenje nekome tko nema ovlasti ili prava na to i slični slučajevi povrede osobnih podataka.
Povreda osobnih podataka (incident) uključuje i svaku situaciju u kojoj nije došlo do neželjenog događaja, ali je postojala velika opasnost (vjerojatnost) da do njega dođe jer Udruga i//ili izvršitelji obrade i/ili primatelji obrade nisu poštivali pravila i procedure Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona, te pravila internih akata Udruge kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

9.11. PROCEDURA U SLUČAJU POVREDE
Udruga vodi Evidenciju povreda osobnih podataka (incidenata) te u istoj evidentira dojave odnosno prigovore ispitanika.
Evidencija povreda osobnih podataka (incidenata) omogućava evidentiranje nastalih povreda osobnih podataka, evidentiranje aktivnosti povezanih s povredom osobnih podataka (incidenata) i praćenje statusa.
U slučaju povrede osobnih podataka Udruga bez nepotrebnog odgađanja i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
U slučaju povrede osobnih podataka Udruga bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka.

9.12. POHRANA OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci koji se prikupljaju voditelj obrade pohranjivat će za vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe obrade te daljnjih 5 godina od prestanka svrhe nakon čega će isti biti pobrisani, ukoliko ne postoji drukčija zakonska obveza za Udrugu.

Info za suradnike, partnere i poslovne korisnike

Centar za roditelje Klubko
Udruga EMA Prostor emancipacije
Petrovogorska 8, Zagreb
Radno vrijeme ureda: radnim danom (osim subotom) 8-16h
Želite li surađivati s nama na programima za roditelje, tražite radionicu po mjeri za firmu ili organizaciju, imate prijedlog za suradnju:
barbara@klubko.hr
ivana@klubko.hr
Centar za roditelje Klubko
Zagreb
info@klubko.hr